Filharmonia Krakowska
Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE

Zakup instrumentów i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie


Zadanie dofinansowane w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2023, w ramach którego planowany jest zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia, wspierającego rozwój Filharmonii i możliwości techniczne w zakresie działalności kulturalnej (w tym działalności edukacyjnej). Wyposażenie podzielono na grupy: wyposażenie biblioteki i działu edukacji oraz doposażenie sali koncertowej w profesjonalny sprzęt sceniczny. W ramach zadania zakupione zostaną m.in. instrumenty: smyczki, fagot, trąbka i pianino cyfrowe, ale także drukarka (urządzenie wielofunkcyjne) na potrzeby biblioteki, projektor multimedialny oraz elementy wyposażenie sceny (stojaki do kontrabasów). Zakup instrumentów jest niezwykle istotny ze względu na konieczność pracy nad poziomem artystycznym zespołu. Konieczność doposażenia działu edukacji i biblioteki wynika ze zużycia obecnego sprzętu i zwiększonej liczby projektów wzbogacających ofertę edukacyjną.


Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku.

Wartość projektu 381 350,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 295 000,00 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 

 III edycja Festiwalu 4 Tradycji


Zadanie dofinansowane w ramach programu MUZYKA, zakłada organizację III edycji Festiwalu 4 Tradycji prezentującego rozległe spektrum literatury muzycznej (klasycznej i tradycyjnej) różnych kręgów kulturowych: chrześcijaństwa, judaizmu, prawosławia i tradycji wschodniej oraz szeroko pojętego orientu. Repertuar Festiwalu odwołuje się do dziedzictwa, dorobku i bogactwa wypływającego z obyczaju, historii i sztuki, współistniejących ze sobą harmonijnie na terenach dawnej Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicieli czterech różnych religii. W ramach III edycji Festiwalu odbędzie się 7 koncertów, których programy przybliżą muzykę charakterystyczną dla wymienionych kręgów. Wykonawcami będą zespoły artystyczne Filharmonii oraz zaproszeni polscy i zagraniczni artyści, a na repertuar złożą się dzieła rzadko wykonywane lub nieznane. Jednym z celów festiwalu jest ich przywracanie do społecznej świadomości na nowo. Zadanie jest kontynuacją entuzjastycznie przyjętych, ze względu na różnorodność stylistyki, poprzednich edycji Festiwalu.

Projekt jest realizowany w okresie od marca do grudnia 2023 roku.
Wartość projektu 176 847,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 70 000,00 zł.

      

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
4 edycja Festiwalu Szymanowski/Polska/ Świat

Zadanie dofinansowane w ramach programu MUZYKA, polega na organizacji 4 edycji muzycznego święta poświęconego sylwetce patrona Filharmonii Krakowskiej– Karola Szymanowskiego. W roku 2023 w ramach Festiwalu Szymanowski/Polska/Świat obok dzieł Patrona Filharmonii, podczas 7 koncertów festiwalowych, zaplanowano prezentację dzieł znanych i nieznanych polskich twórców XX wieku, którzy swą drogę artystyczną rozpoczynali w latach zmierzchu życia Szymanowskiego. To kompozytorzy, dla których czas powstawania najważniejszych dzieł Szymanowskiego był czasem początków fascynacji muzyką. To twórcy, którzy w oczywisty sposób czerpali z niezwykłych dokonań kompozytorskich wielkiego polskiego symfonika, z jego odwagi twórczej, eksperymentów brzmieniowych i instrumentacyjnych. W ramach tej, nowej idei Festiwalu, zaprezentujemy obok dzieł Szymanowskiego, utwory: Witolda Lutosławskiego – w 110 rocznicę urodzin, Stanisława Skrowaczewskiego w 100 lecie urodzin, Henryka Mikołaja Góreckiego w 90-lecie urodzin, Krzysztofa Pendereckiego – w 90-lecie urodzin a także Krzysztofa Meyera w 80-lecie urodzin kompozytora.

Projekt jest realizowany w okresie od czerwca do listopada 2023 roku.
Wartość projektu 254 680,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 113 000,00 zł

   

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Szkoła Letnia Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie

Zadanie dofinansowane w ramach programu Edukacja Artystyczna. Szkoła Letnia Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie to zadanie opierające się na idei wsparcia tradycyjnej edukacji artystycznej, ukierunkowane na młodzież specjalnie uzdolnioną, chcącą poszerzyć swoje horyzonty artystyczne, umiejętności gry na instrumencie – przede wszystkim poprzez nabycie umiejętności gry zespołowej, zarówno w obszarze kameralistyki jaki i zespołów orkiestrowych. Projekt skierowany jest do młodzieży ostatnich lat szkół podstawowych, licealnej i studentów studiów licencjackich. Zadanie obejmuje organizację tygodniowych warsztatów orkiestrowych pn. Szkoła Letnia Filharmonii (sierpień 2023) na które składać się będą warsztaty indywidualne i kameralne z muzykami Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie oraz codzienne próby z dyrygentem prof. Maciejem Tworkiem przygotowujące do koncertu finałowego w Sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej, który odbędzie się 26 sierpnia 2023.

Projekt jest realizowany w okresie od maja do grudnia 2023 roku.
Wartość projektu 75 551,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 57 000,00 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Spotkania z Panią Melodią - kontynuacje (7 edycja)

Zadanie dofinansowane w ramach programu Kultura Dostępna. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu cyklu 50 zajęć umuzykalniających dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbędą się w 10 wybranych placówkach z obszaru Małopolski, prowadzących działalność dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej. Zadanie będzie kontynuacją projektu z lat poprzednich (2015-19 i po przerwie spowodowanej Covid-19, w 2022). Celem zadania jest umożliwienie kontaktu z muzyką klasyczną, dzieciom i młodzieży, które na co dzień z powodu niepełnosprawności i miejsca zamieszkania mają utrudniony do niej dostęp. Żywy kontakt z muzyką został dodatkowo osłabiony poprzez pandemię. Tak zdefiniowane zadanie koresponduje z głównym celem programu, wspiera działania służące ułatwieniu dostępu do kultury oraz kierowany jest do specjalnego grona odbiorców. Zajęcia, na których treść składać się będą utwory muzyki klasycznej, realizować będą artyści Filharmonii Krakowskiej oraz 2 specjalistki od muzykoterapii. Elementem spajającym całość zajęć jest postać Pani Melodii.


Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku.

Wartość projektu 107 000,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 72 000,00 zł