Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE

Franciszek Niepokólczycki - Patriota, Bohater, Człowiek

Projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU „PATRIOTYZM JUTRA" EDYCJA 2022.

Franciszek Niepokólczycki - Patriota, Bohater, Człowiek to edukacyjny spektakl muzyczno-słowny przedstawiający historię polskiego bohatera, walczącego o niepodległość w I i II Wojnie Światowej, represjonowanego przez reżim komunistyczny, człowieka o niezłomnym duchu walki o polskość kolejnych pokoleń. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych Małopolski – ze szczególnym uwzględnieniem szkół w małych ośrodkach regionu. Nadrzędnym celem projektu jest zapoznanie młodzieży z historią Polski ostatnich stu lat na kanwie życia i patriotyzmu Niepokólczyckiego, którego niezwykła postać została zapomniana. Projekt zakłada organizacje 9 wydarzeń dla grup młodzieżowych w okresie od września do listopada 2022 r.

W realizacji projektu wezmą udział artyści Filharmonii Krakowskiej oraz współpracujący z Instytucją band muzyczny. Partnerami w projekcie będą instytucje kultury Województwa Małopolskiego oraz IPN.


Projekt jest realizowany w okresie od września 2022 roku do listopada 2022 roku.

Wartość projektu 144 556,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 60 000,00.Plakat informacyjny - pobierz


Prezentacja multimedialna "Franciszek Niepokólczycki - Patriota, Bohater, Człowiek" - plik do pobrania
*Materiał dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA)II edycja Festiwalu 4 Tradycji


Projekt dofinansowany w ramach programu Programu Kultura - Interwencje. Edycja 2022. Celem projektu jest organizacja II edycji Festiwalu 4 Tradycji, nawiązującego do kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, odwołującego się do dziedzictwa, dorobku i bogactwa wypływającego z obyczaju, historii i sztuki, współistniejących ze sobą harmonijnie na terenach dawnej Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicieli czterech różnych religii: judaizmu, islamu, prawosławia i katolicyzmu. W ramach projektu w gmachu Filharmonii Krakowskiej zaplanowane są 4 koncerty, które przybliżą muzykę charakterystyczną dla każdego z wymienionych kręgów.

Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia do lipca 2022 roku.

Wartość projektu: 148 172,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 75 000,00 zł
Plakat informacyjny - pobierz
Bajki Muzyką Pisane – Muzyczny Świat Profesora Bakcyla


Projekt dofinansowany w ramach programu rządowego „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Bajki muzyką pisane – Muzyczny Świat Profesora Bakcyla” stanowią kontynuację przyjętego entuzjastycznie cyklu o tym samym tytule w sezonie artystycznym 21/22.
Tematyka bajek skoncentrowana jest wokół muzyki polskiej, zaaranżowanej na małe składy kameralne oraz instrumentarium muzycznego: budowy instrumentów, cech charakterystycznych, brzmienia itp. W scenariuszach znajdują miejsce również fragmenty o charakterze interaktywnym, kiedy to najmłodsza publiczność ma wpływ na losy bohaterów, tym samym jest zapraszana do współdziałania czy pomocy, a także do wspólnego wykonania piosenek.
Wykonawcami spektakli są muzycy, aktorzy, tancerze, artyści sztuk wizualnych, a muzykę skomponowali krakowscy kompozytorzy: Paweł Moszumański, Paweł Siek, Marek Pawełek, Stanisław Rzepiela. Autorem scenariuszy jest Dariusz Stańczuk. Projekt adresujemy do publiczności w wieku 5-13 lat oraz ich opiekunów. Czas każdego spektaklu to ok. 60 minut.

Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku.
Wartość projektu: 291 080,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 76 500,00 złPlakat informacyjny - pobierz


Spotkania z Panią Melodią – kontynuacje


Projekt dofinansowany w ramach Programu Rządowego Kultura Dostępna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu 50 autorskich zajęć umuzykalniających w 10 placówkach na terenie Województwa Małopolskiego. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Zasadniczym celem zadania jest umożliwienie kontaktu z muzyką klasyczną dzieciom i młodzieży, które na co dzień z powodu swojej niepełnosprawności mają utrudniony do niej dostęp. Zajęcia, na których treść składać się będą utwory muzyki klasycznej różnych epok (od Bacha po Chopina) poprowadzą muzycy Filharmonii Krakowskiej każdorazowo wraz z dwójką doświadczonych prowadzących.

Motywem spajającym spotkania będzie postać Pani Melodii, której towarzyszyć będą w kolejnych miesiącach: Pani Łowiczanka, Pani Sarabanda, Pani Jesień, Pani Małpka oraz Pani Śnieżynka.


Projekt jest realizowany w okresie od maja do grudnia 2022 roku.

Wartość projektu: 87 750,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 68 000,00 złPlakat informacyjny - pobierzNIEZŁOMNY - spektakl słowno-muzyczny poświęcony Franciszkowi Niepokólczykiemu


Projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO FUNDUSZ PATRIOTYCZNY - EDYCJA 2021 NIEPODLEGŁOŚĆ PO POLSKU PRIORYTET I
Projekt poświęcony jest Franciszkowi Niepokólczyckiemu, bohaterowi drugiej wojny światowej, uczestnikowi walk o niepodległość Ojczyzny w latach 1918- 1921, represjonowanemu za działalność antykomunistyczną i jest skierowany do grupy seniorów-mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Małopolsce. Głównym celem projektu jest przypomnienie postaci bohatera narodowego - niestety zapomnianego uczestnika walk o niepodległość kraju - w formie spektaklu muzycznego z udziałem narratora oraz przy użyciu multimediów (projekcja zdjęć, pamiątek itp.). Wykonawcami spektaklu są artyści Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie Projekt zakłada organizację spektakli w 5 DPS-ach na terenie Małopolski.
Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2022 roku do czerwca 2022 roku.
Wartość projektu: 84 540,00 zł w tym przyznana kwota dofinansowania – 70 500,00.
PROJEKTY ZREALIZOWANE

Zajęcia dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami


Cykl koncertów prezentujących nieznaną wersję II Symfonii B-dur oraz Pieśni Hafiza K. Szymanowskiego
 

Nagranie CD-DVD pierwszej wersji II Symfonii B-dur K. Szymanowskiego, promocja dzieła 


Organizacja stażów w Orkiestrze Filharmonii Krakowskiej dla młodych muzyków z polski i krajów sąsiadujących


Zakup niezbędnego wyposażenia poszerzającego działalność Filharmonii  Im. K. Szymanowskiego w Krakowie realizowane w ramach programu Infrastruktura Kultury - 2021


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Gustav Mahler Festival 2011


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby koncertowe Orkiestry Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie 


 Narodowe Centrum Kultury - Kultura Dostępna - Spotkania z Panią Melodią. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci niepełnosprawnych


Zamówienie kompozytorskie_Marcel Chyrzyński, Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną


Narodowe Centrum Kultury - Spotkania z Panią Melodią 2016 - kontynuacja


Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby koncertowe Orkiestry Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie 2018


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup fortepianu koncertowego na potrzeby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie