Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Edukacja

W swej 75-letniej historii Filharmonia Krakowska starała się nie tylko zapewniać przeżycia artystyczne wytrawnym melomanom, ale od pierwszych miesięcy swej powojennej działalności wprowadzała do programu różnego typu koncerty, a następnie całe cykle  koncertowe, które miały na celu przybliżenie świata muzyki klasycznej młodej, mniej wyrobionej publiczności.
I tak od lat w naszych sezonowych programach można znaleźć koncerty: Musica – ars amanda dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i Koncerty dla dzieci – dla starszych przedszkolaków i uczniów młodszych klas podstawowych, a także spotkania muzyczne Smykowe granie dla dzieci do 3 roku życia wraz z opiekunami oraz mam dopiero oczekujących potomstwa, a ponadto  Spotkania z Panią Melodią – w ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Filharmonia  stara się również pokazywać swoją działalność w mniej formalny sposób, czemu służą tzw. „Wizyty w Filharmonii”, w czasie których grupy młodzieży po wysłuchaniu fragmentu próby orkiestry mogą porozmawiać z dyrygentem, solistami i muzykami, obejrzeć instrumenty i wziąć udział w prezentacji koncertowych organów.
W sezonie 2019/2020 podobne nieformalne spotkania pod nazwą „Spotkajmy się!” chcemy zaproponować dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, dla których oglądanie z bliska, dotykanie instrumentów i kostiumów aktorów stanowi zawsze nie tylko atrakcję, ale i cenny bodziec rozwojowy.
Niezwykle ważnym elementem działalności edukacyjnej Filharmonii jest kontynuowanie wieloletniej, ponad 60 lat liczącej akcji „przywożenia muzyki” do szkół i domów kultury. W czasie roku szkolnego prelegenci wraz z muzykami – instrumentalistami, śpiewakami, tancerzami, przedstawiają 9 tematów poszerzających wiedzę dzieci o świecie muzyki.
Zainicjowany w 1982 roku cykl koncertów symfonicznych dla młodzieży pod nazwą Musica – ars amanda, co w wolnym tłumaczeniu znaczy, że muzyka to sztuka, którą warto pokochać (a my dodajemy –  i poznawać). cieszy się nieustającym zainteresowaniem szkół, które uznają, że warto jest wzbogacać wiedzę ogólną swych wychowanków o wiadomości ze świata sztuk pięknych. Podtytuł „koncerty nie tylko dla młodzieży”, wynika z faktu obecności coraz liczniejszych grup osób dorosłych, które w towarzyszących koncertom prelekcjach i specjalnych wydawnictwach widzą możliwość uzupełniania swej dotychczasowej wiedzy muzycznej.
W obecnym sezonie przypomnimy naszym melomanom różne fakty „Z historii muzyki”, porządkując informacje o muzycznych stylach i epokach oraz przypominając najważniejszych ich reprezentantów.
Jak każe tradycja, publiczność „amandową”, jak i młodzież ze szkół, w których prezentujemy edukacyjne audycje muzyczne, zaprosimy na uroczyste zakończenie sezonu, zwane „Lato Filharmonii”. Koncerty pt. „Inspiracje – stylizacje” podsumują sezon pokazując, jak twórczość minionych epok wpływa na późniejszych twórców, jak widzą oni dawne formy muzyczne lub wykorzystują przebrzmiałe zdawałoby się kompozytorskie zasady.
Mimo, że zaistniały pewne ograniczenia w związku z wielkim przedsięwzięciem, jakim jest remont zabytkowego budynku naszej Filharmonii, mamy nadzieję, że te spotkania, które się odbędą, pozostawią naszym młodym melomanom wiele niezapomnianych wrażeń.

APM