Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Edukacja

Edukacja jest jednym z najważniejszych filarów działalności Filharmonii Krakowskiej.

Misja ta, wpisana w statut instytucji, jest realizowana poprzez tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej.

Filharmonia Krakowska od początku swojej działalności artystycznej prowadzi liczne cykle edukacyjne i koncerty dla dzieci mające na celu przybliżanie świata muzyki poważnej najmłodszym melomanom, a także budowanie w nich świadomości odbioru sztuki i wrażliwości na otaczające ich piękno i drugiego człowieka.

Filharmonia w swojej przeszło ponad 75-letniej tradycji w tym zakresie stworzyła wiele wartościowych i długoletnich programów edukacyjnych, które skierowane są dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Należą do nich:


1. MUSICA ARS AMANDA (14-18 lat i więcej)

2. MUZYCZNE PRZYGODY GŁOSI (od 5 lat)


3. BAJKI MUZYKĄ PISANE (5-10 lat)


4. DZIECI DZIECIOM (dla szkół)


5. AUDYCJE MUZYCZNE (dla szkół, domów kultury)


6. POMELODY W FILHARMONII (0-6 lat)


7. WIZYTA W FILHARMONII (dla szkół)


8. FESTIWAL CHÓRÓW DZIECIĘCYCH


9. LETNIA SZKOŁA FILHARMONII (dla szkół muzycznych II st.)


10. ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII (dla dzieci, seniorów)


11. SPOTKANIE Z PANIĄ MELODIĄ (dla dzieci z niepełnosprawnością)


Wiele z tych programów zostało docenionych przez wielotysięczną publiczność dzieci, rodziców i nauczycieli jako najbardziej rozwojowe inicjatywy w dziedzinie muzyki dla dzieci czego świadectwem są liczne nagrody, m.in. „Słoneczniki” – nagrody portalu www.czasdzieci.plGaleria
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie