Filharmonia Krakowska
Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Deklaracja dostępności

Filharmonia imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie. 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

- niski kontrast elementów na stronie

- niektóre zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych

- fokus przy nawigacji klawiaturą nie jest widoczny przy niektórych elementach.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu strony https://wave.webaim.org.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-02. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Monika Kij, adres e-mail: monika.kij@filharmonia.krakow.pl.

Można się również kontaktować dzwoniąc lub wysyłając sms na numer: 504 063 337.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Filharmonia Krakowska jest częściowo dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Przy głównym wejściu do budynku, od ulicy Straszewskiego znajduje się niski próg. Drzwi nie otwierają się automatycznie, dlatego obsługa widowni oraz koordynator dostępności służą pomocą.

Kasa biletowa znajduje się na parterze, wejście od ulicy Straszewskiego.


Kasa biletowa

Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Można tu wypożyczyć słuchawki wyciszające.


Kasa biletowa wyposażona jest w pętlę indukcyjną.


Szatnia

Do szatni na poziomie – 1, oraz na balkon można się dostać z pomocą windy.

Aby dostać się do windy należy po wejściu do foyer skręcić w prawo i iść prosto.

Winda znajduje się przy portierni.

W środku windy jest lustro na całej długości ściany.

Z powodu zabytkowego charakteru budynku winda została zamontowana jedynie po stronie wejścia do szatni.

Żeby wejść do szatni trzeba przejść przez bramkę.

Przy wyjściu z szatni nie ma windy.

Osoby obsługujące szatnię pomogą dostać się do windy przy wejściu.

Balustrada po prawej stronie przy zejściu do szatni zaczyna się na poziomie 4 stopnia.

W szatni na filarach znajdują się wysokie lustra.


Sala koncertowa

Wejście na główną część sali koncertowej jest pozbawione progów.

Obsługa widowni otwiera obydwa skrzydła drzwi, żeby każdy mógł swobodnie wejść.

Podczas koncertu można usłyszeć dźwięki z ulicy.

Podczas koncert można poczuć wibrującą podłogę.

W rzędach 3 i 4 zainstalowana jest pętla indukcyjna.


Balkon nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.Sala Złota

Sala Złota znajduje się na 1 piętrze.

Można do niej dojechać windą.

W Sali Złotej może wystąpić efekt olśnienia

W Sali czuć wibracje przejeżdżających tramwajów.


Sala Błękitna

Sala Błękitna znajduje się na 2 piętrze.

Można do niej dojechać windą.

W przejściu od windy do sali znajdują się drzwi, które nie zawsze są otwarte na oścież.

W sali może wystąpić efekt olśnienia.

W sali czuć wibracje przejeżdżających tramwajów.


Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajdują się na parterze przy kawiarni.


W budynku Filharmonii nie ma oznaczeń kolorystycznych oraz zmian faktury nawierzchni i kierunków ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

Filharmonia Krakowska może zapewnić pomoc Asystenta.


Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem przewodnikiem.


Filharmonia nie dysponuje parkingiem dla słuchaczy, ale od strony ulicy Zwierzynieckiej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


W celu zapewnienia opieki, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby minimum 10 dni przed planowaną wizytą.Osoby kontaktowe

Monika Kij

koordynator ds. dostępności

tel: +48 504 063 337

email: monika.kij@filharmonia.krakow.plCeny biletów

Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bilet bezpłatny na następujące wydarzenia:
piątkowo sobotnie Koncerty Abonamentowe, Koncerty Uniwersyteckie, Kameralna Scena Patriotyczna, Festiwal Szymanowski/ Polska / Świat,

Festiwal 4 tradycji, Festiwal Muzyka Polska OdNova, Royal Opera Festiwal, Musica Ars Amanda, Bajki Muzyką Pisane, Nutka DaNutka,
Przygody w Muzogrodzie, Dzieci Dzieciom. 


Opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami przysługuje bilet ulgowy.