Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Ceny biletów

Ceny biletów znaleźć można w szczegółach koncertów, po wybraniu daty koncertu w kalendarzu repertuarowym po lewej stronie.

Koncerty z udziałem publiczności w sali filharmonii przy ul. Zwierzynieckiej 1:

KONCERTY SYMFONICZNE I ORATORYJNE
Strefa I – rzędy od III do XIV
– bilet normalny - 65 zł
– bilet ulgowy - 55 zł

Strefa II – rzędy od XV do XXI
– bilet normalny - 55 zł
– bilet ulgowy - 45 zł

Strefa III – loże I,II i III 
– bilet normalny - 40 zł
– bilet ulgowy - 30 zł

Strefa IV (z ograniczoną widocznością) – rzędy XX i XXI, miejsca 5 i 6 oraz 20 i 21
– bilety - 25 zł

Z Krakowską Kartą Rodzinną i ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny - bilet w cenie 25, 20 i 15 zł - w zależności od ilości uprawnionych osób. Dotyczy stref I, II i III.
Bilet studencki (we wszystkich strefach) - 25 zł
 

MUSICA ARS AMANDA
- bilet normalny - 40,00 zł
- bilet ulgowy - 35,00 zł
- z Krakowską Kartą Rodzinną 3+, 4+  - 15,00 zł


POMELODY, BAJKI MUZYKĄ PISANE, MUZYCZNE PRZYGODY GŁOSI
- bilet w cenie 25,00 zł 
- z Krakowską Kartą Rodzinną 3+, 4+ - 10,00 zł

Jeden bilet przysługuje jednemu uczestnikowi koncertu;
bilet wstępu posiadać musi 
zarówno dziecko, jak i rodzic.


KONCERTY UNIWERSYTECKIE
- bilet normalny - 35,00 zł
- bilet ulgowy - 25,00 zł
 

KONCERTY SPECJALNE
Ceny biletów ustalane są przez Dyrekcję Filharmonii.
Ceny zawierają 8% podatku VAT.
 

KONCERTY ONLINE
Bilety na koncerty online dostępne są na platformie playkrakow.com oraz na kanale Youtube Filharmonii KrakowskieJ.
W zależności od wydarzenia udostępnianego online, cena biletu wynosi 10,00 zł, 15,00 zł lub 20,00 zł.
 


RODZAJE BILETÓW: 


Bilet ulgowy
Do zakupu biletu  (lub abonamentu) ulgowego uprawnieni są: uczniowie, emeryci, renciści, posiadacze odznak „Zasłużony działacz kultury”, asystenci osób z niepełnosprawnościami.
Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać dokument uprawniający do zniżki.

Bilet studencki
Przysługuje studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Zakup biletu tylko w kasie biletowej.

Bilety grupowe 
Zorganizowanym grupom liczącym co najmniej 10 osób przysługuje prawo do nabycia biletów grupowych na koncerty symfoniczne i oratoryjne po uprzednim zgłoszeniu w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
Bilety grupowe obejmują Koncerty Symfoniczne, Oratoryjne i Chóralne.
 
Bilet za 1zł 
Działacze podziemia antykomunistycznego i osoby represjonowane, posiadające stosowną imienną legitymację, mogą zakupić bilet za 1 zł. Oferta dotyczy repertuaru Filharmonii Krakowskiej, nie obejmuje natomiast wydarzeń realizowanych przez organizatorów zewnętrznych.

Bilety bezpłatne
Musica Ars Amanda
Na każdą zorganizowaną grupę szkolną min. 15 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy. 
Bilety bezpłatne należy wcześniej rezerwować w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
 
Koncerty dedykowane dzieciom
Na każdą zorganizowaną grupę szkolną lub przedszkolną min. 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy. 
Bilety bezpłatne należy wcześniej rezerwować w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
 
Bilet bezpłatny przysługuje również osobom z niepełnosprawnościami  na koncerty repertuarowe z wyłączeniem koncertów specjalnych. W razie potrzeby uzyskania pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnościami, uprzejmie prosimy o jak najwcześniejsze powiadomienie Biura Organizacji Widowni.
 
AKTUALNE GODZINY OTWARCIA KASY BILETOWEJ są zawsze podawane na głównej stronie internetowej Filharmonii, pod kalendarium lub w aktualnościach.

HONOROWANE KARTY
 
Karta Krakowska, Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz 4+  i Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora

Posiadacz Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ i 4+ lub Karty Dużej Rodziny uprawniony jest do zniżkowego zakupu biletu wstępu na wszystkie wydarzenia repertuarowe za wyjątkiem koncertów specjalnych, po wcześniejszej rezerwacji biletów w Organizacji Widowni. 

Posiadaczowi Karty Krakowskiej przysługuje zniżka 20% od biletu normalnego i ulgowego na koncerty symfoniczne, oratoryjne i chóralne. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

Posiadaczowi Karty Seniora przysługuje prawo do zakupu biletu w cenie 25 zł.

UWAGA!
Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Filharmonię jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku jego osoby (w szczególności fotografowanie, filmowanie) podczas pobytu w miejscu i czasie wydarzenia, a w szczególności podczas samego wydarzenia. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach Filharmonii dla celów promocyjnych, archiwalnych i informacyjnych.

Brak zgody na publikację należy zgłosić do Działu Promocji: promocja@filharmonia.krakow.pl
Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, miejsc koncertów, programu i wykonawców.