Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Ceny biletów

Ceny biletów znaleźć można w szczegółach koncertów, po wybraniu daty koncertu w kalendarzu repertuarowym po lewej stronie.

Koncerty z udziałem publiczności w sali filharmonii przy ul. Zwierzynieckiej 1:

KONCERTY SYMFONICZNE I ORATORYJNE
- bilet normalny - 60,00 zł
- bilet ulgowe - 50,00 zł
- bilet Studencki - 25 zł
 
Cena biletów zakupionych z Krakowską Kartą Rodzinną:
- zakup 1 biletu - 25 zł
- zakup 2 biletów - po 20 zł
- zakup 3 biletów - po 15 zł

Bilety grupowe (10 osób +) - 40 zł/bilet
 

MUSICA-ARS AMANDA

- bilet normalny - 40,00 zł
- bilet ulgowy - 35,00 zł
- z Krakowską Kartą Rodzinną 3+, 4+  - 15,00 zł


SMYKOWE GRANIE, BAJKI MUZYKĄ PISANE, MUZYCZNE OPOWIASTKI
- bilet w cenie 20,00 zł 
- z Krakowską Kartą Rodzinną 3+, 4+ - 10,00 zł

Jeden bilet przysługuje jednemu uczestnikowi koncertu;
bilet wstępu posiadać musi 
zarówno dziecko, jak i rodzic.


KONCERTY UNIWERSYTECKIE
- bilet normay - 30,00 zł
- bilet ulgowy - 20,00 zł
 

KONCERTY SPECJALNE
Ceny biletów ustalane są przez Dyrekcję Filharmonii.
Ceny zawierają 8% podatku VAT.
 

KONCERTY ONLINE
Bilety na koncerty online dostępne są na platformie playkrakow.com oraz na kanale Youtube Filharmonii KrakowskieJ.
W zależności od wydarzenia udostępnianego online, cena biletu wynosi 10,00 zł, 15,00 zł lub 20,00 zł.
 


RODZAJE BILETÓW: 


Bilet ulgowy
Do zakupu biletu  (lub abonamentu) ulgowego uprawnieni są: uczniowie, emeryci, renciści, posiadacze odznak „Zasłużony działacz kultury”, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.
Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać dokument uprawniający do zniżki.

Bilet studencki
Przysługuje studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Zakup biletu tylko w kasie biletowej.

Bilety grupowe 
Zorganizowanym grupom liczącym co najmniej 10 osób przysługuje prawo do nabycia biletów grupowych na koncerty symfoniczne i oratoryjne po uprzednim zgłoszeniu w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
Bilety grupowe obejmują Koncerty Symfoniczne, Oratoryjne i Chóralne.
 
Bilet za 1zł 
Działacze podziemia antykomunistycznego i osoby represjonowane, posiadające stosowną imienną legitymację, mogą zakupić bilet za 1 zł. Oferta dotyczy repertuaru Filharmonii Krakowskiej, nie obejmuje natomiast wydarzeń realizowanych przez organizatorów zewnętrznych.

Bilety bezpłatne
Musica - ars amanda
Na każdą zorganizowaną grupę szkolną min. 15 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy. 
Bilety bezpłatne należy wcześniej rezerwować w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
 
Koncerty dedykowane dzieciom
Na każdą zorganizowaną grupę szkolną lub przedszkolną min. 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy. 
Bilety bezpłatne należy wcześniej rezerwować w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
 
Bilet bezpłatny przysługuje również osobom z niepełnosprawnościami  na koncerty repertuarowe z wyłączeniem koncertów specjalnych. W razie potrzeby uzyskania pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnościami, uprzejmie prosimy o jak najwcześniejsze powiadomienie BIura Organizacji Widowni.
 
 
HONOROWANE KARTY
 
Karta Krakowska, Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz 4+  i Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora

Posiadacz Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ i 4+ lub Karty Dużej Rodziny uprawniony jest do zakupu biletu wstępu na wszystkie wydarzenia repertuarowe za wyjątkiem koncertów specjalnych, po wcześniejszej rezerwacji biletów w Organizacji Widowni. 

Posiadaczowi Karty Krakowskiej przysługuje zniżka 20% od biletu normalnego i ulgowego na koncerty symfoniczne, oratoryjne i chóralne. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

Posiadaczowi Karty Seniora przysługuje prawo do zakupu biletu w cenie 20 zł.