Filharmonia Krakowska
Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Festiwal 4 Tradycji

Festiwal 4 Tradycji to nowa inicjatywa Filharmonii Krakowskiej mająca na celu „przybliżenie bogatej twórczości Rzeczypospolitej Polskiej, czerpiącej – przez wzgląd na historyczne i geopolityczne uwarunkowania – z orientu, judaizmu, prawosławia i tradycji łacińskiej”. Od 2021 roku ten jeden z najważniejszych projektów instytucji skupia wokół siebie stałe grono odbiorców oczekujących wydarzeń opartych na etnicznych kontekstach.


„Pod dachami Krakowa i Kazimierza studiowano Ewangelię i Talmud, a Kazimierz Jagiellończyk modlił się pod sklepieniem ozdobionym przez nowogrodzkich malarzy z okolic Pskowa w gotyckiej Kaplicy Świętokrzyskiej Katedry Wawelskiej. Kraków jest miastem, w które przez wieki wielki twórczy wkład wnosili przedstawiciele innych niż polska kultur – osadnicy niemieccy, żydowscy kupcy i lekarze, włoscy przedsiębiorcy, architekci i muzycy, a wszyscy oni żyli i działali pod opiekuńczymi skrzydłami litewskiej dynastii Jagiellonów” – pisze Jerzy Łysiński. W myśl tej wielokulturowości naszego miasta, ale i kraju, w którym nie brakuje wątków kultury łacińskiej, bizantyjskiej, żydowskiej i orientalnej, a co za tym idzie również reprezentowanych je religii, na estradzie Filharmonii Krakowskiej podczas festiwalowych koncertów wybrzmiewają ich muzyczne zabarwienia.

W kolejnych trzech odsłonach Festiwalu 4 Tradycji gośćmi Filharmonii Krakowskiej byli między innymi nowojorski kantor Benjamin Matis, zespół Kroke, Klezmorim Trio, Maria Pomianowska z zespołem, Chór gruziński Basiani, Karolina Cicha & Spółka, wybrzmiewała muzyka cerkiewna, Msza chorwacka Borisa Papandopulo, Liturgia uroczysta Łesi Dyczko oraz dzieła polskich kompozytorów, takich jak Zygmunt Noskowski, Emil Młynarski, Witold Maliszewski, Bolesław Szabelski, Józef Koffler czy Andrzej Panufnik.