Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
10 03-2022
godz. 19:00
Miejsce SALA KONCERTOWA FILHARMONII
Rodzaj koncertu Koncerty Kameralne
Rodzaj abonamentu
CENA BILETÓW: normalny: 30 zł ulgowy: 20 zł
Przewijaj wydarzenia
CAPELLA CRACOVIENSIS
10-03-2022 godz. 19:00 SALA KONCERTOWA FILHARMONII
CENA BILETÓW: normalny: 30 zł ulgowy: 20 zł

Wykonawcy:

Projekt Muzyczne Mosty

Chór Capelli Cracoviensis

Capella Cracoviensis na historycznych instrumentach
Marcin Szelest - dyrygent

Repertuar:

Dietrich Buxtehude - Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima


Marcin SZELEST – ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w 1997 roku, a w 1999 roku uzyskał Artist Diploma in Organ Performance w The Boston Conservatory. W 1995 roku otrzymał I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Jego działalność koncertowa w kraju i za granicą obejmuje zarówno recitale organowe, jak i występy z zespołami muzyki dawnej, m.in. z Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Vox Luminis, Weser-Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa.

Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Jego praca habilitacyjna pt. Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował także szereg artykułów dotyczących źródeł i edytorstwa dawnej muzyki polskiej. W 2015 roku przygotował wydanie wszystkich dzieł Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego w serii Monumenta musicae in Polonia oraz w 2021 roku tabulatur braniewsko-oliwskich. Jest organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej Fontes Musicae in Polonia i dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Wykłada na kursach mistrzowskich Europäisches Hanse-Ensemble w Lubece oraz Varmia Musica w Lidzbarku Warmińskim.