Filharmonia Krakowska
Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Archiwum Filharmonii

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie prowadzi archiwum instytucji, w którym gromadzona jest dokumentacja aktowa dotyczącą działalności Filharmonii oraz afisze, plakaty, zdjęcia, programy koncertowe i inne materiały drukowane.

Zasób archiwum zakładowego jest przeznaczony głównie do użytku wewnętrznego. W uzasadnionych wypadkach może być udostępniony innym osobom do celów badawczych.

Aby uzyskać dostęp do zasobu archiwum, należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora Filharmonii określając swoje dane teleadresowe, cel pozyskania informacji oraz jej zakres.


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum Filharmonii:

Paweł Szczerbiński

tel. 12 619 87 30

archiwista@filharmonia.krakow.pl