Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Zasady sanitarne

Procedury związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych, mające na celu ochronę zdrowia i życia słuchaczy przebywających na terenie Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w czasie koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych i towarzyszących koncertom:


1.  W celu zachowania obwiązujących przepisów na koncert należy przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym - zalecane minimum 30 minut przed rozpoczęciem koncertu.


2.  Na terenie Filharmonii należy zachować dystans społeczny min. 1,5 m, w kolejce do wejścia lub kas min. 2 m. 


3.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa drzwi do foyer oraz sali koncertowej otwiera i zamyka wyłącznie obsługa widowni.


4.  Przy wejściach umieszczone są pojemniki ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji dłoni.


5.  Na terenie Filharmonii obligatoryjne jest zasłanianie ust i nosa - osoby nie przestrzegające tego zalecenia mogą zostać poproszone o opuszczenie budynku Filharmonii.


6.  W szatni w jednym czasie może przebywać maksymalnie 50 osób.


7.  Obsługa widowni pracuje w maseczkach.


8.  Obsługa widowni kieruje słuchaczy do wyznaczonych drzwi wejściowych w zależności od miejsca wskazanego na bilecie celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek. Na widowni obowiązuje zajmowanie tylko wyznaczonych i wskazanych miejsc.


9.   Zabroniony jest wstęp do Filharmonii osób przebywających w izolacji, na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).