Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Bilety

Ceny biletów znaleźć można w szczegółach koncertów, po wybraniu daty koncertu w kalendarzu repertuarowym po lewej stronie.
 
Koncerty online
Bilety na koncerty online dostępne są na platformie playkrakow.com oraz na kanale Filharmonii Krakowskie Youtube.
W zależności od wydarzenia udostępnianego online, cena biletu wynosi 10,00 zł, 15,00 zł lub 20,00 zł

Koncerty z udziałem publiczności w sali filharmonii przy ul. zwierzynieckiej 1
Koncerty symfoniczne i oratoryjne
 
Normalne - 60,00 zł
Ulgowe - 50,00 zł
 
Cena biletów zakupionych z Krakowską Kartą Rodzinną:
zakup 1 biletu - 25 zł
zakup 2 biletów - po 20 zł
zakup 3 biletów - po 15 zł
 
Ilość biletów przeznaczona do sprzedaży: 75% miejsc na sali
 
Musica - Ars Amanda
Bilet normalny - 40,00 zł
Bilet ulgowy - 35, 00 zł
 
Krakowska Karta Rodzinna 3+, 4+  - 15,00 zł
Ilość biletów przeznaczona do sprzedaży: 75% miejsc na sali
 
Smykowe granie
20,00 zł
Krakowska Karta Rodzinna 3+, 4+   - 10,00 zł
- ilość uczestników koncertu: 60 osób
- 1 bilet przysługuje 1 uczestnikowi koncertu; każdy uczestnik koncertu musi posiadać bilet wstępu (zarówno dziecko, jak i rodzic)
 
 
Koncerty specjalne
Ceny biletów ustalane są przez Dyrekcję Filharmonii i podawane do wiadomości najpóźniej miesiąc przed koncertem.
Ceny zawierają 8% podatku VAT.
 
 
Rodzaje biletów:
 
Bilety ulgowe
 
Do zakupu biletu  (lub abonamentu) ulgowego uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, renciści, posiadacze odznak „Zasłużony działacz kultury”, opiekunowie osób niepełnosprawnych.
Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać dokument uprawniający do zniżki.
 
 
Bilety grupowe
 
Zorganizowanym grupom liczącym co najmniej 10 osób przysługuje prawo do nabycia biletów grupowych na koncerty symfoniczne i oratoryjne po uprzednim zgłoszeniu w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
Bilety grupowe obejmują Koncerty Symfoniczne, Oratoryjne i Chóralne.
 
Bilet za 1zł
Działacze podziemia antykomunistycznego i osoby represjonowane, posiadające stosowną imienną legitymację, mogą zakupić bilet za 1 zł.
Oferta dotyczy repertuaru Filharmonii Krakowskiej, nie obejmuje natomiast wydarzeń realizowanych przez organizatorów zewnętrznych.

Bilety bezpłatne
 
Musica - ars amanda
Na każdą zorganizowaną grupę min. 15 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet
Bilety bezpłatne należy wcześniej rezerwować w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
 
Koncerty dla dzieci
Na każdą zorganizowaną grupę min. 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet
Bilety bezpłatne należy wcześniej rezerwować w Organizacji Widowni - e-mail: widownia@filharmonia.krakow.pl
 
Bilet bezpłatny przysługuje również osobom niepełnosprawnym na wózkach (z wyłączeniem Koncertów Specjalnych). Celem zapewniania najlepszych warunków uczestnictwa w koncercie uprzejmie prosimy o możliwie jak najwcześniejsze powiadomienie Organizacji Widowni o przybyciu na koncert osoby niepełnosprawnej na wózku.
 
 
Honorowane karty
 
Karta Krakowska, Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz 4+  i Karta Dużej Rodziny

Posiadacz Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ i 4+ lub Karty Dużej Rodziny uprawniony jest do zakupu biletu wstępu po wcześniejszej rezerwacji biletów w Organizacji Widowni. Koncerty objęte zniżką:
 
- symfoniczne, oratoryjne, kameralne
- dla młodzieży Musica - ars amanda
- dla dzieci
- Smykowe granie
z wyłączeniem Koncertów Specjalnych.

Cena biletów zakupionych z Krakowską Kartą Rodzinną:
zakup 1 biletu - 25 zł
zakup 2 biletów - po 20 zł
zakup 3 biletów - po 15 zł

Posiadaczowi Karty Seniora przysługuje prawo do zakupu biletu w cenie 20 zł.


Cena biletów zakupionych z Krakowską Kartą Rodzinną:
zakup 1 biletu - 25 zł
zakup 2 biletów - po 20 zł
zakup 3 biletów - po 15 zł